Czy komornik ma prawo zająć konto w zagranicznym banku?

Jeśli bank prowadzi działalność za granicą i tam też ma siedzibę, polski Komornik nie może zająć rachunku

Jeśli bank prowadzi działalność za granicą i tam też ma siedzibę, polski Komornik nie może zająć rachunku. Wykraczałoby to poza zakres jurysdykcji krajowej. Czynności takiej może natomiast w większości przypadków dokonać komornik zagraniczny, wiąże się to jednak z dodatkowymi wymogami oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez wierzyciela. Dłużnikowi natomiast przysługują dodatkowe środki ochrony prawnej.

Istnieje bowiem Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Od 18.01.2017 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 655/2014 wprowadzające europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, ale ma ono jedynie taki skutek, że wierzyciel może zwrócić się do organów wg. siedziby banku z wnioskiem o zabezpieczenie środków na rachunku. Takie zabezpieczenie będzie realizowane przez organy państwa, w którym bank ma siedzibę.

Korzystamy z plików cookies. jeśli nie wyrażasz na to zgody wyłącz ich obsługę w przeglądarce.
Zamknij informację