Rachunki Płatnicze – zmiany

Jak wiadomo, jedyną pewną rzeczą są… zmiany. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych regulacji prawnych, które zmieniły rynek bankowy w Polsce. Kolejne nowości pojawią się w najbliższych miesiącach i kwartałach. Oto Naszym zdaniem najważniejsze:

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy rachunek płatniczy pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych czynności:

 • dokonywanie wpłat gotówki,
 • dokonywanie wypłat w krajowym bankomacie, w placówce dostawcy, oraz w terminalu – na przykład w sklepie,
 • wykonywanie przelewów, realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty,
 • płatności kartą – w tym w internecie.

Dostawca usług płatniczych zobowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych nieodpłatnie – darmowe będzie więc:

 • prowadzenie rachunku,
 • transakcje dokonywane w bankomatach i wpłatomatach własnego dostawcy,
 • wykonanie 5 transakcji w bankomatach i wpłatomatach innych (obcych) dostawców w kraju,
 • wykonanie 5 krajowych transakcji płatniczych w każdym miesiącu,
 • wydanie karty płatniczej (debetowej).

Dostawca może natomiast pobierać opłaty za:

 • transgraniczne transakcje płatnicze,
 • wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (polecenia przelewu), po przekroczeniu limitu 5 operacji miesięcznie,
 • wykonanie każdej następnej operacji płatniczej przy użyciu krajowych bankomatów lub wpłatomatów (wpłata lub wypłata gotówki) nienależących do własnego dostawcy, po przekroczeniu limitu 5 operacji miesięcznie.

Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe – funkcjonalność takiego konta jest więc mocno ograniczona. Rachunek może założyć konsument, który nie posiada jeszcze innego rachunku płatniczego w walucie polskiej w banku lub SKOKu – obecni Klienci będą mogli otworzyć darmowe konto dopiero po zlikwidowaniu poprzedniego rachunku.

INFORMACJA O OPŁATACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RACHUNKU

Przed założeniem rachunku płatniczego (nie tylko podstawowego) każdy konsument otrzyma dokument dotyczący opłat pobieranych w związku z prowadzeniem tego rachunku. Przekazanie powyższego dokumentu ma na celu umożliwienie potencjalnemu Klientowi porównania ofert różnych dostawców. Taka pigułka informacyjna powinna umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca wskazał, iż usługi i stawki pobieranych mają być wymienione w dokumencie w sposób ujednolicony. Standaryzacja czeka również terminologię – wszystkie banki i SKOKi będą stosowały to samo nazewnictwo.

Zmian doczekają się również obecni posiadacze rachunków – dostawcy prowadzący rachunki zostali zobligowani do przekazania konsumentowi, co najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienia opłat związanych z rachunkiem. Dokument, podobnie jak ten wręczany potencjalnym Klientom, będzie miał ujednoliconą formę i będzie przekazywany Klientom nieodpłatnie.

Planowane zmiany w bankowości, jak widać, często mają źródło w regulacjach unijnych. Wdrożenie ustawy dotyczącej kredytów hipotecznych w lipcu ubiegłego roku pokazało jednak, że nie wszystko da się uregulować ustawą. Przykładowo – część banków przyjmuje od Klientów „formularz zapytania o kredyt hipoteczny”, zamiast „wniosku o kredyt hipoteczny”. Różnica „kosmetyczna”, ale w tym pierwszym przypadku bank nie jest zobligowany do wydania decyzji kredytowej w 21 dniu, a w drugim przypadku jest. Ciekawe, czy w przypadku zmian planowanych na ten rok będzie podobnie i część banków spróbuje „obejść” wprowadzane regulacje?

Korzystamy z plików cookies. jeśli nie wyrażasz na to zgody wyłącz ich obsługę w przeglądarce.
Zamknij informację